Airbrush en kunst…

Een airbrush is een apparaat waarmee verf op een object gespoten word. Dat doen we in lijnen en vlakken met het zelfde apparaat.
Minimale dikte ongeveer een halve millimeter en maximaal redelijk oneindig breed... (afhankelijk van soort pistool etc.etc.)

Een airbrush word door veel beoefenaars gebruikt om copieën te maken van fotowerk, en kunstwerken van anderen.
Reden hiervoor is dat de airbrush mits goed onder de knie, je tot fotorealistische resultaten klan brengen.

Wij van Airbrush atelier De Duiventil, houden van kunst en creeren.
Wat kunst is en wat mooi is, dat is een discussie en defenitie die niet te geven is. Doordat smaak, interesse, komaf, etc. etc. ons beeld beinvloeden zal de een iets mooi vinden wat de ander spuug lelijk vind. En gelukkig mag dat.

Wij stimuleren graag kunstenaars die met de airbrush werk maken.

An airbrush is a device that sprays paint onto an object. We do this in lines and planes with the same device.
Minimum thickness about half a millimeter and maximum fairly infinitely wide... (depending on the type of gun, etc. etc.)

An airbrush is used by many practitioners to make copies of photographic work and artwork by others.
The reason for this is that the airbrush, if well mastered, will bring you to photo-realistic results.

We at Airbrush atelier De Duiventil, love art and creating.
What art is and what is beautiful, that is a discussion and definition that cannot be given. Because taste, interest, origin, etc. etc. influence our image, one person will find something beautiful what the other finds spit ugly. And luckily you can.

We like to encourage artists who make work with the airbrush.